دانلود مقاله و پایان نامه دانشچویی

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :19

- مقدمه  

         با توجه به اهميت و حساسيت امر مهار آب‌هاي سطحي خصوصاً در كشور ما كه اكثر رودخانه‌هاي مناطق مختلف فصلي بوده و كمبود آبي كه در پهنه وسيعي از كشور وجود دارد ، نياز به شناسايي و به مدل در‌آوردن رفتار رودها و شريان‌هاي آبي جهت برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و استفاده بيشتر و بهتر از پتانسيل‌هاي آنها عميقاً احساس مي‌شود . جديدالتاسيس بودن بيشتر ايستگاه‌هاي هيدرومتري ، نواقص موجود در آمار اكثر اين  ايستگاه‌ها ، قرارگرفتن بيشتر رودها در مناطق خشك ، وضعيت بحراني برداشت آب‌هاي زيرزميني و لزوم توجه بيشتر به آب‌هاي سطحي همه‌ و همه دلايل بيشتر و ظريف‌تري مي‌باشد كه به مقوله پيش‌بيني و توليد آمار مصنوعي‌ در حوزه‌هاي آبريز كشورمان جلوه و نمودي كامل‌تر مي‌بخشد .

       روش‌هاي متداول آماري و احتمالي بر پايه روابط و فرمول‌هاي صرفاً رياضي كه به طور اخص به پيش‌بيني سري‌هاي زماني مي‌پردازد ، از ديرباز مورد توجه مهندسين علوم آب قرار گرفته است . آنها با دست‌مايه قراردادن اين بخش از علم آمار به تحليل ، بررسي و شناخت رفتار رودخانه‌ها مي‌پرداختند . در اين راستا نرم‌افزارهاي  مختلفي نيز تهيه وتنظيم شده كه از مهم‌ترين و بارزترين آن‌ها مي‌توان SPIGOT  و HEC4  را نام برد .  

       شبكه عصبي مصنوعي[1] نامي نوين در علوم مهندسي است كه به‌طور ابتدايي و آغازين درسال 1962 توسط فرانك روزن بلات و در شكل جدي و تأثيرگذار در سال 1986 توسط رومل‌هارت و مك‌كلند با ابداع و ارائه مدل پرسپترون بهبود يافته به جهان معرفي شد .

 


[1] - Artificial  Neural  Network

مو ضوع  تحقيق

., فرمت : WORD                   تعداد صفحه :10:

داده هاي اين پروژه از طريق اندازه گيري بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي رشد نو در كرج اندازه گيري شده و به شرح زير مي باشد .

 

رد يف

نام ونام خانوادگي

وزن

رديف

نام ونام خانوادگي

وزن

1

احمد سالا ري

32

14

محسن علوي

37

2

امير ديد با ن

27

15

بابك خاني

27

3

آرين بهرامي

33

16

سهيل تيموري

45

4

علي خلج

29

17

پوريا رنجي

23

5

آرش رستمي

30

18

سپهر فرهنگي

50

6

ساشار رحيمي

27

19

سينا اسدي

38

7

ياشار قديمي

35

20

سياوش شمسي

29

8

علي كهن ترابي

33

21

امير محمودي

29

9

حسن قدرتي

37

22

حسين آقاجاني

47

10

محمد علم دوست

30

23

محمد صبوري

30

11

صادق بيگلو

34

24

حامد جمشيدي

24

12

آرمين صادقي 

43

25

رضا نادري

25

13

ساسان بيگي

34

 

 

 

 

جدول فراواني:

 

 

 

درصد فراواني تراكمي

فراواني تراكمي

درصد فراواني      نسبي

فراواني نسبي

مركز دسته

فراواني مطلق

حدود دسته

رديف

4%

1

4%

04/0

5/24

1

26-23

1

16%

4

12%

12/0

5/27

3

29-26

2

44%

11

28%

28/0

5/30

7

32-29

3

68%

17

24%

24/0

5/33

6

35-32

4

80%

20

12%

12/0

5/36

3

38-35

5

84%

21

4%

04/0

5/39

1

41-38

6

88%

22

4%

04/0

5/42

1

44-41

7

92%

23

4%

04/0

5/45

1

47-44

8

96%

24

4%

04/0

5/48

1

50-47

9

100%

25

4%

04/0

5/51

1

53-50

10

 

 

                                        

 

بازدید:
تاريخ : 1396/04/25

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :50

مقدمه وسایل نقلیه :

هدف ما از اجرای این پروژه بررسی در مورد بیشترین وسایل نقلیه موجود در شهر، کیفیت وبرتری وسیله نقلیه ، افزایش درصد تصادفات وسیله نقلیه مورد نظر برای استفاده شخصی خود وخانواده واز این قبیل سوالات که با بررسی های انجام شده ونتایج آماری کم از حدود پنجاه نفر دانش آموز به عمل آمده در قالب نمودار های آماری بیان کردیم که آن را خدمت دبیر محترم ودوستان عزیر ارائه می دهیم وامیدواریم که با بررسی های انجام شده توانسته باشیم که پاسخ این سوالات را به خوبی نحو احسن  و بررسی و تحلیل کرده باشیم .

 

با تشکر

 

 

 

 

 

 

     

  1. ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر هستند کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

الف ) پراید        ب ) پژو        ج) پیکان       د ) هیچ کدام

2.دوست دارید رنگ کدام یک از وسیله نقلیه زیر سفید باشد ؟

الف ) پراید        ب ) پژو        ج) پیکان       د ) هیچ کدام

3. ترجیح می دهید اتومبیل مورد نظر در خانواده شما کدام باشد ؟

الف ) پراید        ب ) پژو        ج) پیکان       د ) هیچ کدام

4. بنظر شما کارایی کدام یک از وسایل زیر بهتر است ؟

الف ) پراید        ب ) پژو        ج) پیکان       د ) هیچ کدام

بازدید:
تاريخ : 1396/04/25

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :9

كلاس اول

كليدي داده ها

167-148-148-163-163-170-173-167-163-152-150-150-170-162

157-168-155-147-160-172-160-170-165-165-170-147

170 169-163-165-166-164-164-168-162-160-164-165-168

172-168-163-157-173-162-160-167-165-162-169-165

163-168-168-155-168-161-165-167-160-165-162-170

158-158-165-158-158-162-163-158-163-160

152-163-148-150-152-158-164-152-158-158-165

148-162-163

 170-169-163-165-166-164-168-162-160-164-165

168-163-157-173-162-160-167-165-162-169-165

161-165-167-160-165-162-170-172

4=k

157=a      173=b

16=157-173         R=b-a

Fi برابر است با تعداد دفعاتي كه داده تكرار شده است.

Fi/n= اگر Fi فراواني دسته iام و تعداد داده ها n با r كسر Fi/n را فراواني نسبي
مي گوييم.

Fi: فراواني تجمعي هر دسته برابر تعداد اشيايي است كه مقدار آن از كران با داي آن دسته كمترند.

R= طول بازه اي كه متغير در آن تغيير مي كند.

طول دسته تفاضل كران بالا و كران پايين را طول دسته مي گوييم.

مركز دسته

مد: داده اي كه بيشترين فراواني را دارد و با x نمايش مي دهيم.

ميانگين برابر است با جمع تمام داده ها تقسيم بر تعداد آن.

ضريب تغييرات: عبارت از ميزان پراكندگي به ازاي يك واحد از ميانگين كه با cx نمايش مي دهيم.

واريانس: ميانگين مجذور انحرافات از ميانگين است و آن را با نشان مي دهيم.

انحراف معيار كه با x نشان داده مي شود برابر است با جذر واريانس.

Xi

Fi

Fi/n

Fi

حدود دسته

5636/170

6081/57

7699/23

5254/179

6409/42

4009/6

1609/2

9209/29

23/6-

53/2-

47/1

47/5

636

1467

1837

1026

159

163

167

171

4

13

24

30

13

30

36

20

13/0

3/0

36/0

2/0

4

9

11

6

(161   157]

(165   161]

(169   165]

(173   169]

467/431

 

 

 

 

 

99

99/0

30

جمع

 

بازدید:
تاريخ : 1396/04/22

فرمت :WORD                                                     تعداد صفحه :31

مشاركت سياسي در جهان سوم

به طور معمول شارحان دموكراسي فرض را بر اين مي‌گذارند كه مشاركت جمعني در سياست و ميزان منزلت انساني يك رابطه مستقيم و علي وجود دارد. به عبارت ديگر، طراحي خط كشي‌هاي عمومي براي بالا بردن ميزان منزلت انساني در جامعه،عمدتا از طريق شركت در انتخابات و برخورد با وسايل ارتباط جمعي، محصولي همچون افزايش مشاركت جمعي در فرآيند سياسي دارد.

در اين فصل اين انديشه را به گونه‌اي كه در سياست جهان سوم به كار مي‌رود،  بررسي مي‌كنيم و در اين مسير به ويژه علاقمنديم ارتباط ميان مشاركت جمعي در سياست و خط‌مشي‌هاي عمومي در كشورهاي جهان سوم را آشكار سازيم. اگر در بسياري از كشورهاي در خانلش توسعه افزانيش مشارشكت سياسي موحب ارتقاء منزلت انسانني نشده باشد، مطمئنا اعتبار مباني نظريي دموكراسي در برخي از محيط‌هاي جهان سومي مورد تردبد قرار مي‌گيرد. به علاوه اگر دريابيم كه چنين حالتي وجود دارد،‌ بايد بپرسيم كه چرا ظاهرا رابطه ميان مشاركت جمعي و منزلت انساني دست كم در مورد شكل حكومت كشورهاي جهان سوم شهرونداني كه از نظر سياسي حرفه‌اي نيستند چگونه ارتباط خود را با حكومت برقرار مي‌كنند و اين ارتباط به چه نحو بر خط‌مشي‌هاي عمومي تاثير مي‌گذارد.

 

ابعاد مشاركت سياسي:

اصطلاح «مشاركت سياسي» براي افراد متقاوت با توجه به فرهنگ سياسي خاصي كه دارند معناي بسيار متفاوتي دارد. در اين نوشتار مات همان معمايي را كه دانشمندان علم سياست ساموئل. پ. هانتينگتون و حو آن‌ام. نلسون ارائه داده‌اند به كار مي‌بريم: مشاركت سياسي يعني «فعاليت شهروندان عادي به منظور تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري حكومت» مشاركت سياسي خصوصا با فعناليت يا رفتار قابل مشاهده و آشكار ارتباط دارد. در فصل سوم حالات دروني زودگذرتر بازيگران سياسي يا بازيگران سياسي يا نگرش‌هاي سنتي و نوگرائي را بررسي كرديم.در فصل حاضر با بررسي اعمالي كه شهروندان براي تاثيرگذاري بر تصميمات حكومت انجام مي‌دهند، به عملكرد واقعي نظام‌هاي سياسي نزديك‌تر مي‌شويم. در اينجا رفتار شهروندان عادي يعني افرادي كه سياست حرفه آنها نيست و تنها به عنوان نوعي مشغوليت يا به صورت ادواري به رفتار سياسي مي‌پردازند، مورد توجه ما است. ما تنها فعاليت‌هائي را بررسي مي‌كنيم كه به منظور تاثيرگذاري يا تغيير برهي اعمال و تصميم‌هاي احتمالي سازمان‌هاي دولتي انجام مي‌شود. بسياري از رويدادها آثار سياسي دارند حتي اگر اين آثار ناخواسته باشند. دامنه اين رويدادها ممكن است از يك بلاي طبيعي مانند زلزله تا عملي مانند اعتصاب يا تحريم باشد كه به منظور تاثير بر ساير جنبه‌هاي جامعه انساني انجام مي‌گيرد و ناخواسته به حوزه سياسيت كشانده مي‌شود. ولي ما بررسي خود را محدود به آن دسته فعاليت‌هايي مي‌كنيم كه آشكارا به وسيله بازيگر براي تاثيرگذاري بر خط‌مشي دولتي انجام مي‌شوند. اين تعريف شامل همه شكل‌هاي فعاليت از جمله رفتار پرخاشگرانه و غير پرخاشگرانه و اعمال قانوني و غيرقانوني مي‌شود كه هدف آن‌ها تغيير خط‌مشي عمومي باشد.

بسياري از ناظران سياست سنتي معتقدند كه نبايد مشاركت سازماندهي شده را مشاركت دانست زيرا اين مشاركت در واقع ملهم از اعتقاد يك شهروند به موثر بودن خودش نيست اما به عقيده ما بدون پرداختن به اين نوع از مشاركت، درك كاملي از سياست در جهان سوم حاصل نمي شود. مشاركت سازماندهي شده ممكن است به مشاركت مستقل مبدل شود و يا به اين نوع عمل منتهي گردد زيرا يا مشاركت كنندگان مي آموزند كه اين گونه عمل را در خزانه رفتار سياسي خود جاي دهند و يا آنچه كه از ديدگاه بازيگران به صورت مشاركت سازماندهي شده آغاز مي شود سرانجام از سوي سياستگذاراني كه پيام هاي مشاركت كنندگان را دريافت مي دارند به عنوان مشاركت مستقل تلقي مي شود. بسياري از دولت هاي جهان سوم از طريق احزاب بسيج كنندة توده ها يا پيوندهاي سازماني ديگر به شكل فعالي شهروندان خود را بسيج مي كنند. كوشش هاي رسمي براي بسيج توده ها از اين تمايل دولت ناشي مي شود كه به مخالفان بالقوه خود نشان دهند كه يا به طور كلي و يا براي سياست يا تصميم خاصي از حمايت عمومي برخوردار است.


  1  2